Wie blijft doen wat hij altijd heeft gedaan, krijgt steeds minder!