Training presentatie technieken

Training presenteren op maat

Wim van der Mark

 
 • Voor commerciële presentaties aan groepen 
 • Voor kennisoverdracht in workshops en trainingen
 • Voor interactieve instructies aan gebruikers
        Ik ben al jaren trainer en heb talloze presentaties gegeven. Het lag dus voor de hand dat ik al snel vragen kreeg om mensen te helpen met hun presentatie. In de loop der jaren is dat uitgegroeid tot een praktische training die de deelnemers heel veel structuur en houvast geeft in allerlei situaties. Elke training is op maat voor de situatie waarvoor hij bedoeld is. Dat is vaak kennisoverdracht of gebruikersinstructie, al dan niet in combinatie met een verkoopdoel. Ik bied trainingen presentatietechnieken vanaf één tot meerdere dagdelen. Bij één dagdeel krijg je alle tips en kennis aangereikt. Bij meerdere dagdelen, oefenen de deelnemers en verbeteren we in de training je eigen PowerPoint presentie.

Resultaat na de training presentatietechnieken

 • Je staat met meer vertrouwen voor de groep
 • Je weet hoe je snel positieve interactie met je publiek krijgt
 • Je weet hoe je aandacht krijgt en vasthoudt

Mogelijkheden voor de inhoud

 • De structuur van je presentatie
 • Jouw rol als presentator
 • Non-verbaal: houding, kleding, je eerste woorden, gebaren en stem
 • Wat vertel je over jezelf?
 • Het beschrijven van doelen met een belofte
 • Direct de dialoog aangaan om verwachtingen te kennen
 • Verwachtingen wekken, waarmaken en aan het eind uitvragen
 • Hoe leren mensen?
 • Horen, zien, ontdekken en doen
 • Horen en zien op elkaar afstemmen
 • PowerPoint als ondersteuning van je training
 • Complexe onderwerpen opdelen en versimpelen
 • Films in trainingen
 • Basisregels voor je slides
 • Deelnemers prikkelen om na te denken
 • Drie soorten vragen aan de groep en hun functies
 • Tips en tricks van presenteren
 • Metaforen en context
 • Spelen met tijd: Alles behandelen of op tijd klaar?
 • Werkvormen en de kracht van een werkvormen
 • Omgaan met vragen uit de groep
 • Lastige vragen en lastige deelnemers
 • Omgaan met ruis
 • Krachtig samenvatten
 • Mondeling evalueren gericht op uitgesproken verwachtingen
Heb je mensen die regelmatig trainingen of workshops geven die zich willen bekwamen in presentatietechnieken? Bel me eens voor overleg of een afspraak. Mijn mobiele nummer is 06 54644314.

Stel je vraag, en binnen 24 uur heb je antwoord